AUTOFABRICANTES Alternatives accessibles en codi obert entorn de la diversitat

Divendres 19 novembre / 17:40 h #santamonica
Presentació: Camila René Maggi i Francisco Díaz

Autofabricantes és un projecte de recerca per a la creació de pròtesis i altres productes de suport amb els propis usuaris al centre del procés, basat en el codisseny i l’apoderament a partir  de les seves pròpies solucions. Han generat pròtesis molt innovadores en impressió 3D, a baix cost i de manera col·laborativa que han arribat a molts països i milers de persones. Tenen vuit investigacions en marxa amb la col·laboració d’universitats, empreses i fundacions. A l’actualitat algunes de les pròtesis estan en procés de certificació científica i de qualitat. 

Col·laboren amb la Universitat Politècnica de Madrid, la Fundació ONCE, la Fundació Daniel i la Nina Carasso, el CEAPAT i altres institucions del tercer sector. Han donat suport a la creació d’altres grups de treball similars a Gijón (Universitat d’Oviedo), Alacant amb Artefactes (Universitat d’Alacant) i Nariño amb Gekkolab (CISNA – Colòmbia). Actualment estan col·laborant amb el nou projecte de Gekkolab a Mèxic.

Més informació: autofabricantes.org