PATIS X CLIMA, Renaturalització dels espais escolars d’acció comunitària

Divendres 19 novembre / 17:20 h #santamonica
Presentació: Maia del Tento

Patis x el clima és un programa divulgatiu organitzat per El globus vermell amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. El programa es desenvolupa en diferents accions (jornades, formacions, recerca i divulgació, projectes) que cerquen d’establir un marc d’actuació i de referència basat en la renaturalització dels espais escolars, tant a nivell legal i administratiu com en qüestions pràctiques d’acció comunitària, pedagògica i de disseny i alhora, promoguin la cura del medi ambient permetent desenvolupar ambients més sostenibles i resilients. L’objectiu és que els patis escolars esdevinguin processos i espais d’aprenentatge dins del centre, integrant l’acció pel clima dins el currículum educatiu.

Més informació: patisxclima.elglobusvermell.org